tiistai 27. tammikuuta 2015

Lääketieteen tieteenfilosofia on väärä!

Lääketiede on ollut ihmeissään, kun monien kansansairauksiemme syitä ei tiedetä ja siksi hoidoissa joudutaan tyytymään usein vain oireiden lievittämiseen ja pyrkimykseen hidastaa sairauksien etenemistä. Syy tähän on yksinkertainen: liian yksipuolinen tieteellinen tutkimusmetodi. Luonnontieteellisellä metodilla ei kyetä pureutumaan yleisimpien kansansairauksiemme kaikkiin syihin, koska olennaista osaa niistä ei ko metodilla kyetä löytämään.

Ihminen ei ole pelkästään biokemiallinen luonnonolio, vaan kokonainen ihminen. Kehollisen ominaisuutensa lisäksi, ihminen on tunteva, psyko-sosiaalinen ja ajatteleva, identiteetin omaava yksilö. Ihmistä tutkivan tieteellisen medodin, yleistävän luonnontieteellisen metodin lisäksi, tulisi olla myös ihmistieteellinen, humanistinen metodi, josta esim. edesmennyt akateemikko Georg Henrik von Wright usein puhui.

Vallitsevan tieteellisen medodin rajoituksista kärsivät erityisesti ihmiset, sairastavat ja kärsivät ihmiset, joita usein ei voida auttaa, koska heidän sairauksiensa syitä ei liian yksipuolisella metodilla kyetä tutkimaan. Myös sairauksien enneltaehkäisyssä ei edetä riittävästi, koska sairauksien elämänhistoriallista, elämänkaarellista kulkua ei ymmärretä. Puhumattakaan tunneperimästä, joka on epigeneettinen perimä, joka usein on sukupolvien ketjussa etenevä sairauksiemme syy.

Tämä syy on nykyihmisellä yhä useammin tunnetraumoissa, joita ei ole prosessoitu, ja tunneperimässä, jonka ymmärtäminen on vielä vaikempaa. Ihminen todellakin on kokonaisuus, jossa terve ihminen elää terveessä kehossa ja päinvastoi, jos ihminen ei ole terve, ei ole kehokaan. Terve ihminen tarkoittaa tässä tasapainoista, tietoista tunne-elämää, jolloin tunteiden ilmaisu on avointa ja rehellistä. Terve tunne-elämä puolestaan mahdollistaa terveen, itsenäisen identiteetin muodostumisen, jolloin ihminen tietää kuka on ja miksi on. Vasta kun nämä kaksi ehtoa täyttyy, voi keho olla terve. Muussa tapauksessa keho, tunne- ja elämänkaarimuisteineen sairastuu. Keho on osa luontoa ja tarvitsee terveen tunne-elämä pysyäkseen terveenä.

Toivonkin, että teknistynyt länsimainen kulttuurimme, kykenisi ymmärtämään myös sairauksiemme yksilöllisen, inhimillisen luonteen ja oikeasti löytämään myös sairauksiemme syyt, parantamaan ne ja ennaltaehkäisemään niitä. Tutkimani ja kehittämäni kehomieliterapiat ovat raivanneet tälle ymmärrykselle tietä jo yhden sukupolven ajan, yli 30 vuotta.
Nyt on aika täydentää tieteenfilosofista ja tieteellistä ajattelua humanistiseen suuntaan ja yhdistää eri terveysnäkemykset. Nyt on täydentävien ja yhdistävien terveysnäkemysten aika, Complementary and Integrative Approaches.

Antti Pietiäinen


1 kommentti: